عنوان فایل : پايان نامه -عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء ۲۴۷ ص

معرفی فایل

موضوع دانلود: پايان نامه -عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء ۲۴۷ ص

دسته: حقوق

تگ: 

پايان نامه -عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء 247 ص

پايان نامه -عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء ۲۴۷ ص

فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱- پیشگفتار ۱
۲- مقدمه ۲
۳- فصل اول- مفاهیم مسئولیت ۴
مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت ۵
ب- مفهوم کلی مسئولیت ۶
ج- مسئولیت در قرآن کریم ۷
د- مسئوليت اخلاقي ۹
هـ- مسئوليت اجتماعي ۱۰
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه ۱۰
الف- جنبه فردی مسئولیت ۱۰
ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه ۱۲
۴- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری ۱۵
مفاهیم مسئولیت کیفری ۱۶
مسئولیت واقعی و انتزاعی ۱۷
مقایسه مسئولیت با تکلیف ۱۹
تفاوت میان مسئولیت و…

موضوعات مرتبط با فایل پايان نامه -عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء ۲۴۷ ص

عنوان فایل : پروژه کلاسی با موضوع حق شفعه در حقوق مدني ايران

معرفی فایل

موضوع دانلود: پروژه کلاسی با موضوع حق شفعه در حقوق مدني ايران

دسته: حقوق

تگ: حق شفعه در حقوق مدني ايران

پروژه کلاسی با موضوع حق شفعه در حقوق مدني ايران

پروژه کلاسی با موضوع حق شفعه در حقوق مدني ايران
به تعداد ۷۰ صفحه ورد قابل ویرایش
مناسب دانشجویان رشته های حقوق
 
پيشگفتار
الف – موضوع تحقيق
ب – هدف از انتخاب موضوع
ج – روش تحقيق
د – نماي كلي از موضوعات مورد بحث
مقدمه
فصل اول : كليات و مفاهيم
مقدمه
بخش اول : تاريخچه حق شفعه
بخش دوم : مفهوم حق شفعه
مبحث اول: مفهوم لغوي حق شفعه
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحي
بخش سوم : اوصاف حق شفعه
مبحث اول : حق شفعه، حق مالي است
مبحث دوم : حق شفعه،…

موضوعات مرتبط با فایل پروژه کلاسی با موضوع حق شفعه در حقوق مدني ايران

عنوان فایل : پایان نامه نظام کیفری ایران باستان

معرفی فایل

موضوع دانلود: پایان نامه نظام کیفری ایران باستان

دسته: حقوق

تگ: 

پایان نامه نظام کیفری ایران باستان

پایان نامه نظام کیفری ایران باستان

مقدمه:
انسان موجودي سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمي به سوي خوبي و خوهبت الهي استوار است حيات و ممات در پيش روي انسان ها باعث گرديده كه بشر براي تكامل كوششي كند تا حقيقت را دريابد و لذا در نيل انجام اين هدف ها انسان در تكاپوي علوم فكري و علوم معرفتي هستند حصول به علوم و كشف معلومات بي ارتباط با حقوق مردم نيست و تامين مصالح حقوق عمومي التفات كوچك و معقول از خواسته هاي موجه اجتماعي خواهد بود. لذا آشنائي با واژه و مفهوم قانون و مقررات…

موضوعات مرتبط با فایل پایان نامه نظام کیفری ایران باستان

عنوان فایل : تحقیق حقوقی کامل ۵۰ ص

معرفی فایل

موضوع دانلود: تحقیق حقوقی کامل ۵۰ ص

دسته: حقوق

تگ: 

تحقیق حقوقی کامل  50 ص

تحقیق حقوقی کامل ۵۰ ص

فهرست:
در خیارات و احکام راجع به آن
در خیارات
انواع معاملات با حق استرداد
خیار مجلس
خیار جبران
خیار شرط
خیار تأخیر ثمن
خیار غبن
خیار عیب
خیار تدلیس
خیار تبعیض صفقه
خیار تخلف شرط
در بیع شرط
در معاوضه
معاملات با حق استرداد رهنی
الف-عقد رهن و شرایط تحقق آن:
ب-شرایط مورد رهن
۱-لزوم معین بودن مورد رهن
۲-تأثیر قبض در عقد رهن
باقی ماندن پاره ای از مشکلات
معامله با حق استرداد رهنی
ضمانت در پرداخت
وکالت در تملک
وثیقه قراردادی
منابع و…

موضوعات مرتبط با فایل تحقیق حقوقی کامل ۵۰ ص

عنوان فایل : پایان نامه تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران ۱۹۰ ص

معرفی فایل

موضوع دانلود: پایان نامه تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران ۱۹۰ ص

دسته: حقوق

تگ: 

پایان نامه تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران 190 ص

پایان نامه تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران ۱۹۰ ص

مقدمه
طرح بحث و پيشينه تاريخي
نظم و امنيت، عناصر مقوم جوامع انساني است و اين دودر هم نشيني با قدرت به ثمر مي نشيند و زيرا جامعه بدون وجود قدرت ساماني ندارد و تضاد و منافع انسانهارقابت و كشمكش ميان صاحبان حق را به ارمغان ميآورد كه در آن تعادل و توازني برقرار نيست و هركس مترصد فرصتي است كه آنچه را كه ندارد از دارا بستاند و آنكه چيزي از دست داده منتظر فرصتي است براي انتقام مي گردد و آنچه كه اين هرج و مرج را پايان مي‌دهد ذي قدرتي است مافوق…

موضوعات مرتبط با فایل پایان نامه تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران ۱۹۰ ص

عنوان فایل : پروژه کلاسی با موضوع حق شفعه در حقوق مدني ايران

معرفی فایل

موضوع دانلود: پروژه کلاسی با موضوع حق شفعه در حقوق مدني ايران

دسته: حقوق

تگ: حق شفعه در حقوق مدني ايران

پروژه کلاسی با موضوع حق شفعه در حقوق مدني ايران

پروژه کلاسی با موضوع حق شفعه در حقوق مدني ايران
به تعداد ۷۰ صفحه ورد قابل ویرایش
مناسب دانشجویان رشته های حقوق
 
پيشگفتار
الف – موضوع تحقيق
ب – هدف از انتخاب موضوع
ج – روش تحقيق
د – نماي كلي از موضوعات مورد بحث
مقدمه
فصل اول : كليات و مفاهيم
مقدمه
بخش اول : تاريخچه حق شفعه
بخش دوم : مفهوم حق شفعه
مبحث اول: مفهوم لغوي حق شفعه
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحي
بخش سوم : اوصاف حق شفعه
مبحث اول : حق شفعه، حق مالي است
مبحث دوم : حق شفعه،…

موضوعات مرتبط با فایل پروژه کلاسی با موضوع حق شفعه در حقوق مدني ايران

عنوان فایل : پروژه تحقیقاتی جنايت بر ميت ۶۷ ص

معرفی فایل

موضوع دانلود: پروژه تحقیقاتی جنايت بر ميت ۶۷ ص

دسته: حقوق

تگ: 

پروژه تحقیقاتی جنايت بر ميت 67 ص

پروژه تحقیقاتی جنايت بر ميت ۶۷ ص

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول : کليات……………………………………………………………………………………….. ۳
مبحث اول : واژه شناسي ……………………………………………………………………………. ۳
گفتار اول: مفهوم مرگ……………………………………………………………………………….. ۳
گفتار دوم: مفهوم جرم و جنايت…………………………………………………………………… ۶
مبحث دوم: سابقه تاريخي…

موضوعات مرتبط با فایل پروژه تحقیقاتی جنايت بر ميت ۶۷ ص

عنوان فایل : پایان نامه تحقیق جامع حقوقی ۸۰ ص

معرفی فایل

موضوع دانلود: پایان نامه تحقیق جامع حقوقی ۸۰ ص

دسته: حقوق

تگ: 

پایان نامه تحقیق جامع حقوقی 80 ص

پایان نامه تحقیق جامع حقوقی ۸۰ ص

فهرست مطالب صفحه
گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات
۱)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
۲)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
۳)توبه
۱-۳)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
الف)توبه در زنا
ب)توبه در مساحقه
ج)توبه در لواط تفخیذ
۲-۳) نقش توبه در شرب خمر
۳-۳)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت
گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات…

موضوعات مرتبط با فایل پایان نامه تحقیق جامع حقوقی ۸۰ ص

عنوان فایل : پایان نامه تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

معرفی فایل

موضوع دانلود: پایان نامه تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

دسته: حقوق

تگ: 

پایان نامه تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

پایان نامه تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

مقدمه
در ميان احكام تاسيسي اسلام روند تحريم شرب خمر جالب است زيرا به تدريج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشيدن مسكرات بر حذر داشت. بعد از آن با شيوه بطلان نماز هنگام مستي از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهايت آن را عملي شيطاني معرفي كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آيه ۹۰ و ۹۱ سوره مائده مي فرمايد:
((يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون…

موضوعات مرتبط با فایل پایان نامه تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

عنوان فایل : کتاب حقوق اساسی همراه با نمونه سوالات کتاب و خلاصه ی درس برای دانشجویان دانشگاه پیام نور

کتاب حقوق اساسی همراه با نمونه سوالات کتاب و خلاصه ی درس برای دانشجویان دانشگاه پیام نور

کتاب حقوق اساسی همراه با نمونه سوالات کتاب و خلاصه ی درس برای دانشجویان دانشگاه پیام نور

کتاب حقوق اساسی همراه با خلاصه درس و نمونه سوالات برای دانشجویان دانشگاه پیام نور…