عنوان فایل : فرهنگ

معرفی فایل

موضوع دانلود: فرهنگ

دسته: علوم اجتماعی

تگ: 

فرهنگ

تعداد صفحه : ۵۰فرهنگ چيست ؟ نگاهي از بام تيره و هوس آلود سده بيست به روزگاران گذشته ،جهان را پهنه دگرگونيهاي بيشمار نشان مي دهد . دگرگونيهايي كه گاه نابودي و نامرادي ، و زماني اميد و كامروايي به ارمغان آورده اند ،و پرونده زندگي انسان را از لحظه هاي زشت و زيبا آكنده اند . بررسي مجموعه فراز و نشيبهاي تاريخ ،بشر را بدين حقيقت رهنمون مي كند كه : پديده هاي خوب و بد جوامع انساني چيزي جز بازتاب روشن فرهنگها نيست به عبارت ديگر فرهنگ ، خاستگاه همه…

موضوعات مرتبط با فایل فرهنگ

عنوان فایل : همسر آزاری

معرفی فایل

موضوع دانلود: همسر آزاری

دسته: علوم اجتماعی

تگ: 

همسر آزاری

تعداد صفحه : ۶۴همسر آزاري همسرآزاري از آسيب هاي اجتماعي پنهان است كه معمولاً در محيط بسته خانه شكل گرفته و سبب عدم اطمينان و از هم گسيختگي كانون خانواده مي شود. قربانيان اصلي خشونت در محيط خانواده، در مرحله نخست، زنان و پس از آن كودكان و سالمندان و سرانجام مردان هستند. همسرآزاري معضلي است كه در قرون اخير بيش از هر زمان ديگري در جوامع مورد توجه و بررسي كارشناسان قرار گرفته و شايد بهترين دليل براي توجه به اين امر، مطرح شدن مسئله حقوق زنان و…

موضوعات مرتبط با فایل همسر آزاری

عنوان فایل : وضعيت طبقه کارگر

معرفی فایل

موضوع دانلود: وضعيت طبقه کارگر

دسته: علوم اجتماعی

تگ: 

وضعيت طبقه کارگر

تعداد صفحه : ۲۰وضعيت طبقه‌ی کارگر عليرضا ثقفی با گذشت نزدیک به یک و نیم قرن از ظهور طبقه‌ی کارگر به عنوان طبقه‌ای که توانست اولین حکومت خود را در پاریس در سال ۱۸۷۱ تشکیل دهد، در شرایطی هستیم که نه تنها وضعیت کارگران بهتر نشده است، بلکه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش آن، بار سنگین جامعه‌ی طبقاتی بر دوش کارگران و مزدبگیران روز به روز بیشتر می‌شود. امروزه شاهد آن هستیم که هر روز عرصه بر نیروی کار تنگ‌تر شده و فشار بر آن افزایش…

موضوعات مرتبط با فایل وضعيت طبقه کارگر

عنوان فایل : مديريت و سرپرستي در سازمان زندانها

معرفی فایل

موضوع دانلود: مديريت و سرپرستي در سازمان زندانها

دسته: علوم اجتماعی

تگ: 

مديريت و سرپرستي در سازمان زندانها

تعداد صفحه : ۱۹مقدمه: مديريت و سرپرستي در سازمان زندانها با توجه به شرح وظايف قانوني از پيچيدگي‌ها و اهميت خاص خود برخوردار مي باشد. لذا مركز آموزشي و پژوهشي با وقوف كامل به اين مطلب برنامه‌هاي متعددي را براي افزايش و ارتقاء سطح دانش و آگاهي مديران و سرپرستان سازمان اجراء نموده است كه از‌آن جمله برگزاري دوره هاي آموزشي متعدد و متنوع مي باشد. در كنار اين فعاليت‌هاي‌آموزشي در سال ۱۳۷۷ از سوي اين مركز طرحي به نام «طرح كميته ارزيابي…

موضوعات مرتبط با فایل مديريت و سرپرستي در سازمان زندانها

عنوان فایل : رشد اجتماعی و هویت نوجوان

معرفی فایل

موضوع دانلود: رشد اجتماعی و هویت نوجوان

دسته: علوم اجتماعی

تگ: 

رشد اجتماعی و هویت نوجوان

تعداد صفحه : ۹۴موضوع : زير نظر استاد گرامي: جناب آقاي باغشني گردآوردنده: نجمه ذاكري نيكو بهار ۸۶ فهرست تعريف بلوغ و نوجواني………………………………………………………………………………………………………………….۱ دگرگوني هاي رشد نوجواني………………………………………………………………………………………………………۱ تعبيراجتماعي نوجواني و رشد آن………………………………………………………………………………………………۲ مكان هاي رشداجتماعي…

موضوعات مرتبط با فایل رشد اجتماعی و هویت نوجوان

عنوان فایل : مهاجرت

معرفی فایل

موضوع دانلود: مهاجرت

دسته: علوم اجتماعی

تگ: 

مهاجرت

تعداد صفحه : ۵۷فصل اول:تعاریف ، مفاهیم و انواع مهاجرت حرکات مکانی جمعیت با پیشرفتهای تکنولوژی و توسعه اقتصادی جوامع نسبت به گذشته افزایش یافته است. وسایل مکانیزه حمل ونقل در جابه جایی انسانها نقش چشمگیر داشته و به خصوص اینکه سرعت و اسایش در وسایط نقلیه به جابه جایی انسان شتاب بیشتری داده و تحرک افزاینده ای برای انسان فراهم اورده است.مهاجرت و یا به عبارت دیگر حرکت در فضای زیستی تنها مختص انسان نیست و حتی برخی از حیوانات نیز اقدام به مهاجرت می…

موضوعات مرتبط با فایل مهاجرت

عنوان فایل : حق و عدالت

معرفی فایل

موضوع دانلود: حق و عدالت

دسته: علوم اجتماعی

تگ: 

حق و عدالت

تعداد صفحه : ۸۹حق و عدالت حق، عبارت‌ از سلطه‌ و اختياري‌ است‌ كه‌ فرد در برابر ديگر يا اشيا دارد. به‌ بيان‌ ديگر، حق، امري‌ اعتباري‌ است‌ كه‌ به‌ سبب‌ آن، فرد شايستگي‌ بهره‌برداري‌ از چيزي‌ را مي‌يابد و ديگران‌ به‌ رعايت‌ آن‌ موظف‌ هستند؛ مثل‌ حق‌ پدر و مادر در برابر فرزندان‌ يا حق‌ زوجين‌ در برابر يك‌ديگر. استاد مطهري‌ حق‌ را سزاواري‌ فرد به‌ يك‌ شيء مي‌داند و…

موضوعات مرتبط با فایل حق و عدالت

عنوان فایل : فرار مغزها و نظريه كوچ مجازي

معرفی فایل

موضوع دانلود: فرار مغزها و نظريه كوچ مجازي

دسته: علوم اجتماعی

تگ: 

فرار مغزها و نظريه كوچ مجازي

تعداد صفحه : ۵۱۳فرار مغزها و نظريه كوچ مجازي وظيفه روشنفكر، البته يكي از وظايف او، نقد اجتماعي است؛ نقد اجتماعي وضعيت معاصر. او دو خط مشي كلي براي اين نقد نقد دارد: يكم آنكه مبتني بر علم باشد و دوم اينكه، استراتژيك باشد. او در جايگاه روشنفكري، فقط يك گام و نه بيشتر از جامعه جلوتر است. از بعد استراتژيك، نكات متفاوت سياسي و تاكتيكي را لحاظ مي كند؛ و در مقام اهل علم، بايستي كه اگر از مرز دانش فراتر نمي رود، خود را در مرز آن نگه دارد. هدف وي تعالي…

موضوعات مرتبط با فایل فرار مغزها و نظريه كوچ مجازي

عنوان فایل : بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

معرفی فایل

موضوع دانلود: بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

دسته: علوم اجتماعی

تگ: 

بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

تعداد صفحه : ۶۱بسم للله الرحمن الرحيم بررسي الگوي سني ازدواج در ايران نگارش : دكتر سيد حسين واثق تابستان ۱۳۸۰ بازنگري آذر ۱۳۸۲ به نام خدا بررسي الگوي سني ازدواج در ايران بيان مسئله: كنترل ميزان رشد جمعيت يكي از مهمترين شاخصهاي توسعه بحساب مي آيد. جمعيت دنيا در سال ۱۹۵۰ دو و نيم ميليارد نفر بوده و اكنون از مرز ۶ مليارد نفر گذشته است و پيش بيني مي شود در سال ۲۰۲۵ ميلادي به ۵/۸ ميليارد نفر برسد طي همين سالها در ايران روند رشد جمعيت از متوسط دنيا بالاتر بود…

موضوعات مرتبط با فایل بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

عنوان فایل : فحشا يا فراهم كردن موجبات آن را مشمول مجازاتمي سازئ

معرفی فایل

موضوع دانلود: فحشا يا فراهم كردن موجبات آن را مشمول مجازاتمي سازئ

دسته: علوم اجتماعی

تگ: 

فحشا يا فراهم كردن موجبات آن را مشمول مجازاتمي سازئ

تعداد صفحه : ۴۷فحشا يا فراهم كردن موجبات آن را مشمول مجازاتمي سازئ. احتمالا از اين بند مي توان ؛قاچاقچيان را مجازات كرد،قيد احتمالا از اين روست كه هنوز مواردي از محاكمه اين گونه افراد به صورت علني صورت نگرفته تا مشخص شود كه دادگاه مربوطه؛جهت مجازات مجرمان به چه مواد قانوني استناد خواهد كرد؛اين در حالي است كه از سال ۱۳۷۹ تاكنون چندين مورد از قاچاق زنان رسما در مطبوعات و رسانه ها اعلام شده است. بايد درنظر داشت كه ديگر انواع قاچاق زنان كه با بهره…

موضوعات مرتبط با فایل فحشا يا فراهم كردن موجبات آن را مشمول مجازاتمي سازئ