عنوان فایل : بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه ۸ تهران)..

معرفی فایل

موضوع دانلود: بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه ۸ تهران)..

دسته: مدیریت

تگ: مولفه های رهبری تحول آفرین,رفتار شهروندی سازمانی,دانلودپایان نامه,word

بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران)..

بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه ۸ تهران)..

چکیده
تغييرات گسترده و جهاني شدن در دنياي امروز مستلزم سبك رهبري متفاوت و جديدي است كه با استفاده بهينه از منابع و دارايي هاي مادي و انساني، اهداف سازمان را تحقق بخشيده و قادر به توسعه ظرفيت ها و استفاده از آن ها باشد. رهبراني كه با خلق چشم اندازهاي نوين، تدوين و توسعه بينش ها و الهام بخشي، موجب تحول و نوآوري شده و با برانگيختن پيروان و ايجاد تعهد و مسئوليت پذيري و هماهنگي در آن ها، عوامل و عناصر سازماني را به گونه اي به كار مي گيرند كه هم…

موضوعات مرتبط با فایل بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه ۸ تهران)..

عنوان فایل : بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC…

معرفی فایل

موضوع دانلود: بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC…

دسته: مدیریت

تگ: مدیریت زنجیره تامین سبز,صنعت گرانول PVC,دانلودپایان نامه,word

بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز  بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC...

بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
فصل اول.. ۲
۱-۱. مقدمه. ۳
۱-۲. بیان مسئله. ۳
۱-۳. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش…. ۵
۱-۴. جنبه جدید و نوآوری… ۷
۱-۵. اهداف پژوهش…. ۷
۱-۶. قلمرو تحقیق.. ۸
۱-۷. فرضیه‌های پژوهش…. ۸
۱-۸. ملاحظات اخلاقی.. ۸
۱-۹. تعاریف نظری… ۹
مدیریت زنجیره تامین سبز. ۹
رضایت کارکنان.. ۹
بهره‌وری عملیاتی.. ۹
بهره‌وری رابطه‌ای.. ۹
عملکرد کسب و کار۹
صنعت گرانول پی‌وی‌سی.. ۱۰
فصل دوم. ۱۱
۲-۱. مقدمه. ۱۲
۲-۲. نظریه وابستگی منابع. ۱۳
۲-۲-۱. وابستگي‌ به‌…

موضوعات مرتبط با فایل بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC…

عنوان فایل : بررسي رابطه سازمان یادگیرنده و فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران …

معرفی فایل

موضوع دانلود: بررسي رابطه سازمان یادگیرنده و فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران …

دسته: مدیریت

تگ: رابطه سازمان یادگیرنده,فرهنگ سازمانی,خلاقیت مدیران,دانلودپایان نامه,word

بررسي رابطه سازمان یادگیرنده و فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران ...

بررسي رابطه سازمان یادگیرنده و فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران …

چکیده:
هدف ازانجام این پژوهش بررسي رابطه سازمان یادگیرنده و فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیرانبود. جامعه آماری آن شامل تمامیمدیران هنرستان های شاغل در ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ بود که از تعداد ۸۴ نفر (۵۱ نفر مرد و ۳۳ نفر زن) تشکیل شده بودند.نمونه آماری به روش سرشماری بر جامعه آماری منطبق بوده و تمامی افراد جامعه را در بر گرفت. اينبررسي به روش توصيفياز نوع همبستگي صورتگرفتهوجهتجمعآوريدادهها از پرسش نامه سازمان…

موضوعات مرتبط با فایل بررسي رابطه سازمان یادگیرنده و فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران …

عنوان فایل : بررسی تاثیرمتغیرهای موثربرساختارسرمایه درشرکتهای پذیرفتهشده دربورس اوراق بهادارتهران…

معرفی فایل

موضوع دانلود: بررسی تاثیرمتغیرهای موثربرساختارسرمایه درشرکتهای پذیرفتهشده دربورس اوراق بهادارتهران…

دسته: مدیریت

تگ: بررسی تاثیرمتغیرها,ساختارسرمایه درشرکتها,دانلودپایان نامه,word

بررسی تاثیرمتغیرهای موثربرساختارسرمایه درشرکتهای پذیرفتهشده دربورس اوراق بهادارتهران...

بررسی تاثیرمتغیرهای موثربرساختارسرمایه درشرکتهای پذیرفتهشده دربورس اوراق بهادارتهران…

فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
ساختار سرمایه از موضوعاتی است که بیشترین توجه را در حوزه مدیریت مالی به خود اختضاص داده است. یکی از وظایف اساسی مدیران مالی در شرکت ها تعیین ترکیب بهینه منابع مالی شرکت یا به عبارت دیگر ساختار سرمایه است. تصمیمات در خصوص ساختار سرمایه باید در راستای افزایش ارزش شرکت باشد. برای حداکثرسازی ارزش شرکت باید در مورد بهترین سرمایه گذاری ها و ترکیب آنها و نیز نحوه تأمین مالی آنها تصمیم­گیری شود. اما عواملی وجود…

موضوعات مرتبط با فایل بررسی تاثیرمتغیرهای موثربرساختارسرمایه درشرکتهای پذیرفتهشده دربورس اوراق بهادارتهران…

عنوان فایل : مدیریت انگیزه، کار و زمان و خلاقیت

معرفی فایل

موضوع دانلود: مدیریت انگیزه، کار و زمان و خلاقیت

دسته: مدیریت

تگ: 

مدیریت انگیزه، کار و زمان و خلاقیت

مدیریت انگیزه، کار و زمان و خلاقیت

پاورپوینت ۴۰ صفحه ای در خصوص مدیریت انگیزه،کار و زمان و خلاقیت…

موضوعات مرتبط با فایل مدیریت انگیزه، کار و زمان و خلاقیت

عنوان فایل : تحقیق : زندگی نامه ابوریحان محمد بن احمد بیرونی

معرفی فایل

موضوع دانلود: تحقیق : زندگی نامه ابوریحان محمد بن احمد بیرونی

دسته: مدیریت

تگ: ۰۹۳۵۸۹۷۸۲۲۷,ابوریحان,زندگینامه,تحقیق,ابوریحان بیرونی,دانلود تحقیق,دانلود

تحقیق : زندگی نامه ابوریحان محمد بن احمد بیرونی

تحقیق : زندگی نامه ابوریحان محمد بن احمد بیرونی

عنوان تحقیق : زندگی نامه ابوریحان محمد بن احمد بیرونی
فرمت : word
تعداد صفحات : ۸ صفحه
ابو ریحان بیرونی در خوارزم ،منطقه ای كه در مجاورت دریا ی آرال قرار دارد و امروزه همه آن را به نام كارا كلپاكسكایا وا قع درازبكستان می شناسند ، در ۱۲ ذالحجهُ ۳۶۲ هجری كاث به دنیا آمد . كاث و جورجانیه دو شهر بزرگ این منطقه به شمار می رفتند . بیرونی در نزدیكی كاث به دنیا آمد و نام شهری كه در آن متولد شد را به افتخار او ، بیرونی نام نهادند .او در هر دو شهر كاث و جورجانیه…

موضوعات مرتبط با فایل تحقیق : زندگی نامه ابوریحان محمد بن احمد بیرونی