عنوان فایل : بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه ۸ تهران)..

معرفی فایل

موضوع دانلود: بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه ۸ تهران)..

دسته: مدیریت

تگ: مولفه های رهبری تحول آفرین,رفتار شهروندی سازمانی,دانلودپایان نامه,word

بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران)..

بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه ۸ تهران)..

چکیده
تغييرات گسترده و جهاني شدن در دنياي امروز مستلزم سبك رهبري متفاوت و جديدي است كه با استفاده بهينه از منابع و دارايي هاي مادي و انساني، اهداف سازمان را تحقق بخشيده و قادر به توسعه ظرفيت ها و استفاده از آن ها باشد. رهبراني كه با خلق چشم اندازهاي نوين، تدوين و توسعه بينش ها و الهام بخشي، موجب تحول و نوآوري شده و با برانگيختن پيروان و ايجاد تعهد و مسئوليت پذيري و هماهنگي در آن ها، عوامل و عناصر سازماني را به گونه اي به كار مي گيرند كه هم…

موضوعات مرتبط با فایل بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه ۸ تهران)..

عنوان فایل : بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC…

معرفی فایل

موضوع دانلود: بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC…

دسته: مدیریت

تگ: مدیریت زنجیره تامین سبز,صنعت گرانول PVC,دانلودپایان نامه,word

بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز  بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC...

بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
فصل اول.. ۲
۱-۱. مقدمه. ۳
۱-۲. بیان مسئله. ۳
۱-۳. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش…. ۵
۱-۴. جنبه جدید و نوآوری… ۷
۱-۵. اهداف پژوهش…. ۷
۱-۶. قلمرو تحقیق.. ۸
۱-۷. فرضیه‌های پژوهش…. ۸
۱-۸. ملاحظات اخلاقی.. ۸
۱-۹. تعاریف نظری… ۹
مدیریت زنجیره تامین سبز. ۹
رضایت کارکنان.. ۹
بهره‌وری عملیاتی.. ۹
بهره‌وری رابطه‌ای.. ۹
عملکرد کسب و کار۹
صنعت گرانول پی‌وی‌سی.. ۱۰
فصل دوم. ۱۱
۲-۱. مقدمه. ۱۲
۲-۲. نظریه وابستگی منابع. ۱۳
۲-۲-۱. وابستگي‌ به‌…

موضوعات مرتبط با فایل بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC…

عنوان فایل : اثر عملیات حرارتی پیرسازی برریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژنیکل تیتانیم غنی ازنیکل(۵/۵۷ درصد وزنی نیکل)…

معرفی فایل

موضوع دانلود: اثر عملیات حرارتی پیرسازی برریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژنیکل تیتانیم غنی ازنیکل(۵/۵۷ درصد وزنی نیکل)…

دسته: مهندسی مواد

تگ: اثر عملیات حرارتی پیرسازی,خواص مکانیکی آلیاژ,دانلودپایان نامه,word

اثر عملیات حرارتی پیرسازی برریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژنیکل تیتانیم غنی ازنیکل(5/57 درصد وزنی نیکل)...

اثر عملیات حرارتی پیرسازی برریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژنیکل تیتانیم غنی ازنیکل(۵/۵۷ درصد وزنی نیکل)…

چکیده:
آلیاژ های نیکل تیتانیم به خاطر خواص ترمومکانیکی، سوپرالاستیکی و حافظه داری ویژه ای که دارند، از شهرت زیادی برخوردارند. این آلیاژها به دلیل دارا بودن مقاومت به خوردگی بالاو سازگاری خوب با بدن، کاربرد گسترده ای در مصارف پزشکی مانند سیم های ارتودنسی و تجهیزات اورتوپدی و جراحی پیدا کرده اند. در سال های اخیر توسعه و رشد کاربردهای آلیاژهای نیکل تیتانیم در موارد صنعتی و تجاری نیز دیده می شود. قاب های عینک، آنتن تلفن همراه، پوشش سیل کننده…

موضوعات مرتبط با فایل اثر عملیات حرارتی پیرسازی برریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژنیکل تیتانیم غنی ازنیکل(۵/۵۷ درصد وزنی نیکل)…

عنوان فایل : بررسي رابطه سازمان یادگیرنده و فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران …

معرفی فایل

موضوع دانلود: بررسي رابطه سازمان یادگیرنده و فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران …

دسته: مدیریت

تگ: رابطه سازمان یادگیرنده,فرهنگ سازمانی,خلاقیت مدیران,دانلودپایان نامه,word

بررسي رابطه سازمان یادگیرنده و فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران ...

بررسي رابطه سازمان یادگیرنده و فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران …

چکیده:
هدف ازانجام این پژوهش بررسي رابطه سازمان یادگیرنده و فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیرانبود. جامعه آماری آن شامل تمامیمدیران هنرستان های شاغل در ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ بود که از تعداد ۸۴ نفر (۵۱ نفر مرد و ۳۳ نفر زن) تشکیل شده بودند.نمونه آماری به روش سرشماری بر جامعه آماری منطبق بوده و تمامی افراد جامعه را در بر گرفت. اينبررسي به روش توصيفياز نوع همبستگي صورتگرفتهوجهتجمعآوريدادهها از پرسش نامه سازمان…

موضوعات مرتبط با فایل بررسي رابطه سازمان یادگیرنده و فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران …

عنوان فایل : بررسی تاثیرمتغیرهای موثربرساختارسرمایه درشرکتهای پذیرفتهشده دربورس اوراق بهادارتهران…

معرفی فایل

موضوع دانلود: بررسی تاثیرمتغیرهای موثربرساختارسرمایه درشرکتهای پذیرفتهشده دربورس اوراق بهادارتهران…

دسته: مدیریت

تگ: بررسی تاثیرمتغیرها,ساختارسرمایه درشرکتها,دانلودپایان نامه,word

بررسی تاثیرمتغیرهای موثربرساختارسرمایه درشرکتهای پذیرفتهشده دربورس اوراق بهادارتهران...

بررسی تاثیرمتغیرهای موثربرساختارسرمایه درشرکتهای پذیرفتهشده دربورس اوراق بهادارتهران…

فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
ساختار سرمایه از موضوعاتی است که بیشترین توجه را در حوزه مدیریت مالی به خود اختضاص داده است. یکی از وظایف اساسی مدیران مالی در شرکت ها تعیین ترکیب بهینه منابع مالی شرکت یا به عبارت دیگر ساختار سرمایه است. تصمیمات در خصوص ساختار سرمایه باید در راستای افزایش ارزش شرکت باشد. برای حداکثرسازی ارزش شرکت باید در مورد بهترین سرمایه گذاری ها و ترکیب آنها و نیز نحوه تأمین مالی آنها تصمیم­گیری شود. اما عواملی وجود…

موضوعات مرتبط با فایل بررسی تاثیرمتغیرهای موثربرساختارسرمایه درشرکتهای پذیرفتهشده دربورس اوراق بهادارتهران…

عنوان فایل : بررسی تاثیرات هوش مذهبی در استرس شغلی (مطالعه موردی کارکنان بانک سپه شهرکرمان)…

معرفی فایل

موضوع دانلود: بررسی تاثیرات هوش مذهبی در استرس شغلی (مطالعه موردی کارکنان بانک سپه شهرکرمان)…

دسته: مدیریت

تگ: تاثیرات هوش مذهبی,استرس شغلی,دانلودپایان نامه,word

بررسی تاثیرات هوش مذهبی در استرس شغلی (مطالعه موردی کارکنان بانک سپه شهرکرمان)...

بررسی تاثیرات هوش مذهبی در استرس شغلی (مطالعه موردی کارکنان بانک سپه شهرکرمان)…

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
۱- ۱- مقدمه
۱- ۲- بیان مسأله
۱- ۳- هدف پژوهش
۱- ۳- ۱- هدف اصلی
۱- ۳- ۲- اهداف فرعی
۱- ۴- سؤال­های پژوهش
۱- ۴- ۱- سؤال اصلی پژوهش
۱- ۴- ۲- سؤال فرعی پژوهش
۱- ۵- فرضیه­های پژوهش
۱- ۵- ۱- فرضیه اصلی
۱- ۵- ۲- فرضیه­های فرعی
۱- ۶- قلمرو پژوهش
۱- ۶- ۱- قلمرو مکانی پژوهش
۱- ۶- ۲- قلمرو زمانی پژوهش
۱- ۷- روش تحقیق
۱- ۸- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
۱- ۹- تعاریف واژگان
۱- ۹- ۱- تعریف نظری استرس شغلی
۱- ۹- ۱- ۱- تعریف عملیاتی استرس شغلی
۱- ۹- ۲-…

موضوعات مرتبط با فایل بررسی تاثیرات هوش مذهبی در استرس شغلی (مطالعه موردی کارکنان بانک سپه شهرکرمان)…

عنوان فایل : بررسي رابطه بين مديريت دانش با سلامت سازماني کارکنان شرکت سايپاکاشان…

معرفی فایل

موضوع دانلود: بررسي رابطه بين مديريت دانش با سلامت سازماني کارکنان شرکت سايپاکاشان…

دسته: مدیریت

تگ: رابطه بين مديريت دانش,سلامت سازماني,دانلودپایان نامه,word

بررسي رابطه بين مديريت دانش با سلامت سازماني کارکنان  شرکت سايپاکاشان...

بررسي رابطه بين مديريت دانش با سلامت سازماني کارکنان شرکت سايپاکاشان…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده۱
فصل اول: كليات تحقيق
۱-۱)مقدمه۳
۱-۲)بيان مساله:۴
۱-۳) اهميت موضوع:۵
۱-۴)اهداف تحقيق۶
۱-۴-۱)هدف اصلي۶
۱-۴-۲) اهداف فرعي۶
۱-۵)فرضيه هاي تحقيق :۶
۱-۵-۱)فرضيه اصلي:۶
۱-۵-۲)فرضيه هاي فرعي:۶
۱-۶)روش تحقيق۷
۱-۷)روش گردآوري اطلاعات۷
۱-۷-۱)روش تجزيه و تحليل اطلاعات۷
۱-۸)تعاريف نظري و عملياتي متغيرها:۷
۱-۸-۱)تعاريف نظري:۷
۱-۸-۲)تعاريف عملياتي:۹
۱-۹) قلمرو تحقيق:۹
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
۲-۱)مقدمه:۱۱
۲-۱-۱) مفاهيم۱۱
۲-۱-۱-۱) داده۱۱
۲-۱-۱-۲) اطلاعات۱۲
۲-۱-۱-۳)…

موضوعات مرتبط با فایل بررسي رابطه بين مديريت دانش با سلامت سازماني کارکنان شرکت سايپاکاشان…

عنوان فایل : بررسی رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه…

معرفی فایل

موضوع دانلود: بررسی رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه…

دسته: مدیریت

تگ: رابطه بین طراحی شغل,عملکرد کارکنان دانشگاه,دانلودپایان نامه,word

بررسی رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه...

بررسی رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه…

 چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا جزء پژوهش­های توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت رسیدن به این هدف، از بین جامعه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه نمونه­ای به تعداد ۱۲۵ نفربه روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه­های عملکرد شغلی صالحی(۱۳۸۲) (پایایی ۸۷/۰ در این پژوهش) و پرسشنامه طراحی شغل محقق…

موضوعات مرتبط با فایل بررسی رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه…

عنوان فایل : بررسي تطبيقي رابطه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان…

معرفی فایل

موضوع دانلود: بررسي تطبيقي رابطه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان…

دسته: مدیریت

تگ: استراتژی های حفظ و نگهداری,نیروی انسانی,عملکرد کارکنان,دانلودپایان نامه,word

بررسي تطبيقي رابطه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان...

بررسي تطبيقي رابطه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان…

چکیده
با توجه به موضوع تحقیق تحت عنوان بررسی تطبیقی رابطه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستانهای خصوصی و دولتی استان سمنان تلاش شده است که استراتژی های حفظ و نگهداری که شامل خدمات رفاهی ،بیمه و بازنشستگی و تندرستی کارکنان می باشد در هر یک از بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان تعیین و مقایسه شود .جامعه آماري شامل كاركنان بيمارستانهاي دولتي(۶۵۰نفر)و خصوصي (۲۵۰نفر)استان سمنان می باشد ،با استفاده ازروش…

موضوعات مرتبط با فایل بررسي تطبيقي رابطه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان…

عنوان فایل : بررسي تاثير ويژگي هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان در شهرستان آران و بيدگل…

معرفی فایل

موضوع دانلود: بررسي تاثير ويژگي هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان در شهرستان آران و بيدگل…

دسته: مدیریت

تگ: تاثير ويژگي هاي تجاري اينترنت,اينترنت براعتماد مشتريان,دانلودپایان نامه,word

بررسي تاثير ويژگي هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان در شهرستان آران و بيدگل...

بررسي تاثير ويژگي هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان در شهرستان آران و بيدگل…

چكيده
امروزه با رشد فزاينده توسعه جهاني تجارت الکترونيکي، کسب و کارها سعي مي نمايند بيشترازقبل با استفاده از تجارت الکترونيکي با مشتريان تعامل برقرار کنند و مزيتهاي رقابتي خويش را بدست آورنداعتماد مشتري در محيط بر خط از مهمترين جنبه هاي ارائه خدمات اطلاعاتي مي باشدعوامل موثر ديگر در اعتماد مشتري مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:کيفيت اطلاعاتي،زمان واکنش و پاسخگوئي و اطمينان پژوهش‌ حاضر از نوع پژوهش كاربردي است . تحقيق كاربردي در…

موضوعات مرتبط با فایل بررسي تاثير ويژگي هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان در شهرستان آران و بيدگل…